לימודים

מבוא| תנועת הידידות – תלמוד נודד| קבוצות דיאלוג| סדנאות להורים| מבואה – קורס שנתי לחינוך דיאלוגי| בית ספר לפסיכותרפיה דיאלוגית אמונית| קורס מחנכים|

בית ספר לפסיכותרפיה דיאלוגית אמונית

פסיכותרפיה דיאלוגית-אמונית היא תפיסת עולם ואורח חיים, המציעה מערך כלים מעשיים להתמודדות עם משברי חיים, תהליכי התפתחות, והבשלת חכמת חיים. הגישה צמחה מתוך הפילוסופיה הדיאלוגית (בובר, קרישנמורטי, בוהם, בחטין, לוינס, הרב קוק) וגישות אקזיסטנציאליות-הומאניות בפסיכותרפיה (מיי, טיליך, רוגרס, אוגדן, שותר, רוטנברג ואחרים). היא מדגישה את הזיקה הבין-אישית, כמו גם את חֵירות האדם וכוחו להפוך גורל לייעוד. מכוונת להיחלץ מן המכאניות של המחשבה, ומן הבדידות שזו מביאה עמה, ומעודדת לצאת אל מרחב הניסיון הממשי.

בתשע"ו נצא לדרך עם קורס "התייצבות – קורס מבוא בפסיכותרפיה דיאלוגית-אמונית"

Share
  • דיאלוג עם החיים
  • התייצבות קורס מבוא בפסיכותרפיה דיאלוגית-אמונית – תשע"ו
  • חיים בלתי רגילים
  • תלמוד נפש – בית מדרש – סניף חוף הכרמל
  • תלמוד-נפש – פסיכותרפיה דיאלוגית-אמונית