קבוצות דיאלוג

חזרה ללימודים| קבוצת דיאלוג ביוזמת דניאל הויזר| כתיבה נוגעת| האקדמיה הדיאלוגית בתל-אביב – בית מדרש|

קבוצת דיאלוג ביוזמת דניאל הויזר

     נכתב על ידי דניאל הויזר

הזמנה:

        למעגל אנושי אחד שלם

 

                                       להיות ולשוחח

                                     בדממה והקשבה

 

                                         ללמוד יחדיו

                                      כיצד נוצר ונבנה                                                  

                                             מעגל

                                          אחד שלם

                                   של שיחה ויחסי אנוש

                           המתנהל באחדות, שלמות ושלום

                          מתוך נקודת עצמו האחת השלמה

                                        בעודו מורכב

                                   מפנים- נקודות זווית

                           חלקיות, רבות, שונות ומנוגדות ?

 

                                         וכיצד נשמר

                                   המעגל האחד השלם

                                     בתוך נקודת עצמו

                                    שלא חלילה כביכול

                                להישבר ולהתנפץ מתוכה

                             לאין ספור נקודות- רסיסי קיום

                                           הנאבקים

                                       דחויים ומנודים

                                נטושים, שכוחים ואבודים

                                 בודדים ומפוזרים בחלל

                        חסרי נקודת עצמיות, אחדות ושלמות

 

                         כיצד נזכרים רסיסי השברים בעצמם

                       בנקודת עצמם האחת השלמה והנצחית

                        ובהיותם בעצם כבר תמיד ולעולמי עד

                                 חלקים הקיימים מתוכה

                          ושמורים בתוכה במעגל אחד שלם

 

 

המעגל יתנהל ללא מנחה. אך הוא כן ייתמך בייעוץ אבינועם מימון- מנחה קבוצות ב"אקדמיה הדיאלוגית".

פתיחה- תחילת אוקטובר, למשך 27 מפגשים. מיקום- תל אביב. ההשתתפות ללא תשלום.

לפרטים: דניאל  0523303840 

 

 

 

 

 

נקודה / אחת שלמה /  דוממת ונסתרת בחשכתה* / בתוך עצמה

ואז מתהפכת החוצה / פונה ומדברת / מביעה ומגלה / מוציאה לאור / יוצרת ובונה

את פנים עצמה / את פניה / נקודות זוויותיה החלקיות הרבות / השונות והמנוגדות

החוצה והרחק (באופי ובמיקום) במידה / זו מזו מנקודת עצמן האחת השלמה

ואז מתהפכות שוב / ופונות פנימה וקרב במידה / לפנים נקודת עצמן האחת השלמה

בצורת מעגל פנים / הקרוב-רחוק במידה ביחס לנקודת עצמו

ומדברות, מביעות ומגלות / מוציאות לאור / יוצרות ובונות

את פנים עצמן / את פניהן/ נקודות זוויותיהן החלקיות הרבות השונות והמנוגדות

החולקות ורבות במידה / בחום במידה ולא ברתיחה / בהארת פנים / בשלום ובשלווה

ודווקא במחלוקתן וריבן / הן מתקרבות, מתאחדות ומשתלמות במידה

ומגלות ומוציאות לאור / ויוצרות ובונות / את נקודת עצמן האחת השלמה

לכדי מעגל פנים אחד שלם / רב פנים מאירות / מתוך אל תוך ובתוך

נקודת עצמו / האחת השלמה / הדוממת ונסתרת בחשכתה / בתוך עצמה .

 

*חשכתה- חשכה לא במובן ה"רע והמפחיד" אלא כחשכת מסתוריי קרקעית האוקיינוס הנחה בשלווה נצחית במעמקי דממתה אשר בבוא היום היא תתגלה ותצא אל האור כמעגל ארצות אחד שלם. 

 

 

 

אם ינסו פני הנקודות להתקרב יתר על המידה ולהגיע לעצמן

לנקודת אמת אחת שלמה

בעודן פני נקודות חלקיות רבות שונות ומנוגדות

בחוץ והרחק זו מזו מנקודת עצמן האחת השלמה

אשר אינן יכולות להכיל אותה בתוכן

אלא רק היא יכולה להכיל אותן בתוכה בדממה נסתרת

אז שיחתן תיהפך למאבק פיפיות כוחני-וכחני והוכחכני

(כח יתר, ויכוח יתר והוכחת יתר בלא מידה ודיוק)

ויתגלגלו במאבקן סביב נקודת עצמן

כמוכיחה כל אחת בכח את צדקתה

ואומרת "אני היא נקודת הצדק והאמת האחת השלמה וכולכן חלקים בתוכי ושלי"

עד שישברו-יתנפצו ויפוצו ב(מ)אבק

החוצה והרחק מעבר לתחום המידה- הממד/מרחב העיגול  שבתוך נקודת עצמו

לכל עבר בחלל(להבדיל ממרחב)

בלא נקודת אמצע ובלא מידה- ממד/מרחב העיגול 

ויהפכו חלילה כביכול

מ-היותן מעגל פנים אחד שלם רב פנים-חלקים, בקרבה, אור וחום, אחדות, ושלמות

בתוך תחום המידה- הממד/מרחב העיגול  בתוך פנים נקודת עצמו האחת השלמה

 

ל- שברי פנים אילמות ונעלמות,  כרסיסי נקודות רבות,  רעות ומרושעות,  נאבקות,  דחויות,  נטושות ומנודות מחוץ לתחום המעגל,  רחוקות,  זרות,  קרות ומנוכרות,  בודדות ומפוזרות בחלל החיצון,  שכוחות ואבודות הרחק הרחק זו מזו מנקודת פנים עצמן האחת השלמה,  מעצמם-שלדן- בסיס קיומן, יציבותן ועוצמתן,  חסרות אונים, חסרות קיום,  חסרות פנים והבעה,  חסרות חום וקרבה, אור ושמחה,  חסרות שלמות ואחדות,  חסרות קרבה וחום,  ומלאות כעס, שנאה, אשמה, בושה, פחד וחרדה, עצב ודיכאון וכולי… (אסתפק ברשימה הזו 🙂

 

 

 

אך אם יתקרבו פני הנקודות לנקודת עצמן האחת השלמה

וגם ישמרו על מידת רוחק ממנה

בהיותן שומרות את מידתן כנקודות חלקיות רבות שונות ומנוגדות

בחוץ והרחק במידה זו מזו מפנים נקודת עצמן האחת השלמה שבתוך עצמה

אשר אינן יכולות להכיל אותה בתוכן

אלא רק היא יכולה להכיל אותן בתוכה בסתרי דממתה,

אז היא תשמר בתוך פנים עצמה- בתוך אחדות ושלמות דממתה הנסתרת

ותשמור את נקודות חלקיה הרבים, השונים והמנוגדים

בתווך-תוך  המידה- הממד/מרחב העיגול שלה

ואז בשיחתן של פני הנקודות החלקיות הרבות  הן גם יחלקו ויריבו  בכח-ויכוח והוכחה

וכמעט שגם במאבק ושבירה  -וכאן נקודת בחירתן-  אך לא, אלא גם

באהבה ובחום הלב, בהארת פנים, בחופש, ברצון, שמחה ובשלום,

ביראה וכבוד לנקודת אמיתת עצמן האחת השלמה, הדוממת והנסתרת אשר בתוך כל אחת ואחת מהן ובכולן יחדיו כאחת

ובהקשבה לכל נקודות האמת החלקיות הרבות,השונות והמנוגדות

המדברות מתוך פנים נקודת אמיתת עצמן האחת השלמה, הדוממת והנסתרת

ובמחלוקתם זו על זו

הן גם משלימות זו עם זו

וחולקות זו עם זו

ומשלימות זו את זו

מתוך נקודת עצמן האחת השלמה

החולקת את שלמותה

ומשלימה אותן,

ובריבן זו כנגד(בהנגדה) זו

הן מתאחדות זו עם זו

ומפרות-מרבות זו את זו

מתוך נקודת עצמן האחת השלמה

המאחדת ומפרה-מרבה אותן

מתוך אחדותה הרבה שבתוך פנים עצמה

בתהליך נצחי של גילוי, יצירת ובניית הנקודה האחת השלמה הדוממת והנסתרת

לכדי מעגל פנים אחד שלם רב פנים-חלקים, דומם ומדבר, באחדות, שלמות, שלום ושלווה,

הנחלק ומתרבה עוד ועוד, ונשלם ומתאחד עוד ועוד

מתוך נקודת עצמו האחת השלמה הדוממת והנסתרת  שהיא עצמה במסתורי דממת קדושתה לעד נותרת. 

                                           ……………………..

 

בכדי לנסות להקל וגם להעמיק את הבנת הנאמר, ניתן לדמות מעגל ההולך ומצטמצם ומגיע להיות נקודת עצמו-אמצעו עד שגם היא מתאיינת בחלל,

ואז היא הולכת ומתרחבת למעגל בתוך מידה- ממד/מרחב העיגול

שבתוך-תווך נקודת עצמה,

עד אין-סוף, עד שמגיעה להיות חלל ריק שאין בו נקודה ואין בו מידה- ממד/מרחב העיגול  ואין בו מעגל.

המעגל בנוי מאין-ספור נקודות זווית ההולכות ומתקרבות עד שמגיעות להיות נקודת עצמן-אמצען האחת המאויינת בחלל הריק, ואז הן הולכות ומתרחקות במעגל  במידה- בממד/מרחב העיגול בתוך-תווך נקודת עצמן עד אין-סוף עד שגם הן מגיעות להיות חלל ריק שאין בו נקודת אמצע ואין בו מידה- ממד-מרחב-עיגול וגם אין בו נקודות במעגל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

תגובה אחת לפוסט "קבוצת דיאלוג ביוזמת דניאל הויזר"

  1. אני רוצה להצטרף לקבוצה בתל אביב של דניאל הויזר. מה האימייל שלו?
    תודה. איתן פינקלשטיין

כתיבת תגובה

צריך להכנס למערכת בשביל להשאיר תגובה.