קורס מחנכים

מבוא| תהליך ההרשמה לתשע"א ושכר לימוד| מפגשים שהיו במחזור שני| מפגשים שהיו במחזור רביעי| מפגשים שהיו – מחזור שלישי| מחזור ראשון – מפגשים שהיו| הזמנה לקורס מחנכים תשע"ג| הזמנה לקורס מחנכים תשע"ב| הזמנה לקורס לתשע"א|

מחזור ראשון – מפגשים שהיו

מפגש

מקום מפגש

נושא

אורח

הזמנה

ראשון

כרמל-עין אלון

פרויקט העצמי ומה שמעבר לו

אורה גבריאלי

הזמנה

שני

נחל צין

חברתיות, גופניות, התמקדות

אנחנו/פקח

הזמנה

שלישי

נחל ראש פינה

הרגך התמכרות ותנועה

יצחק גואטה

אורנה שפרון

הזמנה

רביעי

תל אביב

אני, אתה, זה

סקווט

 

חמישי

כליל

דיאלוג חירות וחינוך

נטלי תורג'מן

הזמנה

שישי

קיסריה

ידע, למידה, חכמה

שי אור

הזמנה

שביעי

נחל סמך – גולן

משייכות סימביוטית לשייכות דיאלוגית

אנחנו

הזמנה

שמיני

חוף הבונים

אהבה וזוגיות

דוד מיכאלי

הזמנה

תשיעי

גולן ובניאס

משפחה

אוהד האזרחי

הזמנה

עשירי

סנסנה -צפונגב

גבולות ומרכז

דוד בן יוסף

הזמנה

11

עמק השלום

סכסוכים

מאיר זוהר

הזמנה

12

יער עופר

קריאה ביקורתית של בית הספר

אריה קיזל

הזמנה

13

עמק השלום

סכסוכים

אנחנו

 

14

עולם של זיקה

שלושה ימים בהר עצמון ובבניאס

נורה

הזמנה

15

סיכום ופרידה

קיסריה

אנחנו

הזמנה

Share