קורס מחנכים

מבוא| תהליך ההרשמה לתשע"א ושכר לימוד| מפגשים שהיו במחזור שני| מפגשים שהיו במחזור רביעי| מפגשים שהיו – מחזור שלישי| מחזור ראשון – מפגשים שהיו| הזמנה לקורס מחנכים תשע"ג| הזמנה לקורס מחנכים תשע"ב| הזמנה לקורס לתשע"א|

מפגשים שהיו במחזור רביעי

 

מפגש 

מקום מפגש 

נושא 

אורח 

הזמנה 

ראשון

עין אלון

שאלת המשמעות

סלע

ראה למטה

שני

הגלבוע

הקשבה נוכחת, נוכחות מקשיבה

ארנה שפרון

ראה למטה

שלישי

יער קדימה

גישור

עצמאות

רביעי

מבוא חורון

אחריות

ארנינה קשתן

חמישי

נגב

מקום – שלושה ימי טיול

אנחנו

שישי

עין סקר

משחק ויצירה

אילן אוריגמי

שביעי

עין שלף

להשתלב בתנועה לחיים

 דוד בן יוסף

שמיני

עין מטע

 מה אני מרגיש

 תני

 

תשיעי

 זאכי

מה אני מרגיש – 2  

 אנחנו

 

Share
  • הזמנה למפגש חמישי – מחזור רביעי
  • הזמנה למפגש ראשון – מחזור רביעי
  • הזמנה למפגש רביעי – מחזור רביעי
  • הזמנה למפגש שביעי – מחזור רביעי
  • הזמנה למפגש שישי – מחזור רביעי
  • הזמנה למפגש שלישי – מחזור רביעי
  • הזמנה למפגש שמיני – מחזור רביעי
  • הזמנה למפגש שני – מחזור רביעי
  • הזמנה למפגש תשיעי – מחזור רביעי