מאמרים

מבוא | חירות| חינוך| למידה והוראה| מתמטיקה| הורות| שיעורים| ילדים ומבוגרים| אנסקולינג| בי"ס (ביקורת)| דיאלוג| פילוסופיה| אחר| מידות ואמונה|

סרטים לצפיה בנושא אנסקולינג

מאת:

סרטים ללימוד על אנסקולינג   https://www.youtube.com/watch?v=kNFM-uUzqE8 https://vimeo.com/26185133 https://www.youtube.com/watch?v=kakCOKJ9AUE https://www.youtube.com/watch?v=falHoOEUFz0

לדרוש מציאות

מאת:

Buy cheap Viagra online 1. אני רוצה להאיר את תשומת הלב לדבר שהוא דק מן הדקים, עדין ובלתי נראה, ובכל זאת צובע את כל עולמנו ואין כמוהו להשפיע על חיינו. אני מתכוון ל"זיקה" – האופן בו פונה האדם אל העולם, "מוד" ההתחברות שלו אליו (כבלים, לוויני, אינטרנטי…). לא רק מה הוא חושב עליו ואיך הוא […]

איך נקרא?

מאת:

Buy cheap Viagra online 1. איך נקרא לפעולה הזו שאדם עושה כאשר הוא פוגש דבר והופך אותו בכוח התכוונותו מדבר של סתם, אטום סתום, לדבר חי, משוחח, בעל משמעות? איך נקרא לאותה פעולה של התעמקות בטכסט ההולכת ומגלה בו רבדי משמעות, והופכת אותו לא רק למובן, אלא גם לאישי, לאות, להתגלות? 2. אין זו רק […]

מנהיגות מצילה מרודנות

מאת:

Buy cheap Viagra online 1. על פני הדברים הילד רוצה לשלוט בהורה שלו. אבל זה רק אם מקפיאים את הזמן, מתעלמים מגורם הצמיחה ומן העובדה שהילד הוא חלק ממערכת יחסים לחיים. כשמחזירים את הזמן, מגלים שאותו רצון לשליטה הוא בעצם חלק מתנועה רחבה יותר בה הילד מבקש לבטא עוצמה ולטפח מנהיגות. 2. שליטה ומנהיגות זה […]

מה אני מרגיש?

מאת:

Buy cheap Viagra online אנחנו משתמשים בפועל "להרגיש" באופנים שונים ומגוונים: כדי להציג מחשבות, להעלות סברות, לבטא הערכות, להביע תחושות, או דברים אחרים. ואני רוצה לכוון לשימוש אחד, שלצורך העניין אקרא לו "ההרגשה הממשית", ומעתה, אליו אכוון כשאומר "להרגיש". ההרגשה הממשית היא סוג של מדד פנימי של כלל הניגון (גוף נפש ונשמה), מעין ציון לאיכות […]

אומנות הסכסוך

מאת:

1. באופן טבעי אנשים מסתכסכים – הביטו סביב. באופן טבעי ילדים מסתכסכים. והסכסוך, כמו כל מיומנות, הוא אומנות נלמדת. ועל מנת ללמוד את המיומנות הזו צריך להתנסות בה, ורצוי במקום שיש בו ממד משחקי – מרחב חיובי התומך בהתנסות ולא ממהר להתערב. מקום המאפשר בדיקה: בדיקת גבולות, בדיקת עוצמות, בדיקת תוצאות. 2. וצריך לראות שכל […]

הורות מנהיגה לחירות

מאת:

1. העולם רצוף פרידות. אם תרצו כל מעבר הוא סוג של פרידה, מן הבית החוצה, מן החוץ אל הרכב, מן העגלה אל השביל, מערות לשינה. לעשות צרכים זה פרידה, להתקלח זו פרידה, ללדת זה פרידה, למות זה פרידה. ובמה שנוגע להורות, כל מעבר כזה מזמין "לתרגל" את מהות ההורות כתהליך של פרידה-לא-ניתוק. 2. כשדברים נתקעים: […]

הורות פרידה ברוכה

מאת:

1. הילד אינו פרויקט. הוא לא מוצר שצריך לעבד, לטפח, לעצב ולהביא לידי גמר. הוא מרכז חיים. כבר מישהו. מישהו נוכח, שחי את חייו, יצירתו, גורלו וייעודו. אם תרצו: אנו ההורים מארחים אותו לפרק זמן בביתנו. 2. ההורות אינה פרויקט. היא לא עניין שצריך "לעשות" אותו כראוי, על פי מתכונת שקבעו אחרים – "לנהל" אותו […]

הורות גילוי אישי

מאת:

Buy cheap Viagra online 1. כל קשר הורה-ילד הוא מערכת יחסים ייחודית. הורות היא לא מושג מופשט הפועל על פי עקרונות תיאורטיים. היא קשר חי וממשי, מעשה אישי המשתנה ממשפחה למשפחה, מהורה להורה, ומילד לילד. כל צמד הורה-ילד, מבחינה זו, הוא עניין שצריך ללמוד אותו מחדש כקשר ההולך ובונה את עצמו. אין הורות אחת דומה […]

מיקרו-דיאלוגיה – כלים להקשבה נוכחת

מאת:

1. הרגלי ההקשבה שלנו לא תמיד טובים. בחלקו כי בנסיבות רבות זה לא נראה מספיק חשוב להקשיב, או בכלל לעניין או מקובל. אבל לפעמים גם כשיש לנו את כל הכוונות Rome comment savoir si mon mari prend du viagra se: D'ailleurs et! Flair cialis hommes jeunes emporte aperçut acheter viagra au maroc de, assez combien […]