אקדמיה דיאלוגית רב-תחומית

חזרה למפעלים| תקציר| קבוצות לימוד דיאלוגית – מקום ללימודי חינוך| מספר עקרונות בהנחיית קבוצה דיאלוגית| מאפיינים של האיכות הדיאלוגית בקבוצת דיאלוג| לקראת אקדמיה דיאלוגית| ההצעה השלמה להקמת אקדמיה רבת תחומית|

ההצעה השלמה להקמת אקדמיה רבת תחומית

ההצעה להקמת אקדמיה דיאלוגית רב תחומית מצורפת

 כאן

בפורמאט פידיאף.

נכתב על ידי דני לסרי ואורנה שפרון.

ניתן להגיב אליה פה בהמשך

                                                                                                

Share

כתיבת תגובה

צריך להכנס למערכת בשביל להשאיר תגובה.