בית ספר לפסיכותרפיה דיאלוגית אמונית

מבוא|

בית ספר לפסיכותרפיה דיאלוגית אמונית – מרכז מחקר והתלמדות. שנה ראשונה באוקטובר 2011. בדגש על זיקה ונוכחות. מרחב ניסויי ברוח הדיאלוג.

Share