מקום לגדול

מאת:

כבר שנים רבות עומד החינוך על פרשת דרכים אשר ממנה הוא מתקשה להתקדם. מצד אחד עומד החינוך העיצובי שעוולותיו הרבים ממשיכים לגרום נזק לאינספור ילדים שנה אחר שנה. מצד שני עומד החינוך הרדיקלי, שבצד ביקורתו על החינוך המסורתי מתקשה או מסרב לנסח כלים מעשיים לעבודת החינוך היומיומית, וממילא מותיר את הזירה בידי הפרגמטי, ואת הילדים, ההורים והמורים במצוקתם.
הספר מתאר את הגישה הדיאלוגית המתווה דרך מעשית כוללת. אפשר אחרת – אפשר שילדים יגדלו במרחב לא ממסדי, במקום בו לאנשים יש משמעות.

Buy cheap Viagra online

הוצאת אנסופיה/באופן טבעי    248 עמודים

Share

כתיבת תגובה

צריך להכנס למערכת בשביל להשאיר תגובה.