מקורות

אנדה מ'. (1983) מומו. תרגום חנה טויכסלר. זמורה ביתן.

בובר מ' (1967) גוג ומגוג. עם עובד

בובר מ' (1980). בסוד שיח, מוסד ביאליק.

בודרייאר ז' (2007) סימולקרות וסימולציה. תרגום: אזולי א'. הוצאת הקיבוץ המאוחד

בן יוסף ד' (1984) האם יש סיכוי לאהבה, הוצאת מודן

בחטין (2008) כתבים מאוחרים – פילוסופיה, שפה, תרבות תרגום: סרגיי סנדלר. רסלינג

ברגמן, ש' ה'. (1974) הפילוסופיה הדיאלוגית מקירקגור ועד בובר. מוסד ביאליק.

ברגסון, א' (1975). ההתפתחות היוצרת, תרגום: יוסף אור, מאגנס.

גורדון א' ד' (תרפ"ז) כל כתבי גורדון. הפועל הצעיר. 

גורדון א' ד'. (תש"ג) ילקוט גורדון . הוצאת טורים.

ג'נדלין י' ט'. (1996) התמקדות. תרגום מנשה ארבל. מרקם.

הופמן י'. (1977) קולות האדמה – קטעים נבחרים של החכם הסיני צואנג-טסה. מסדה. 

ואצלאוויק פ' (1998) ההצלחה שבכישלון. ספריית פועלים

ואצלאוויק פ', ויקלנד ג', פיש ר' (1979). שינוי – עקרונות של יצירת בעיות ופתירתן. ספריית פועלים.

לסרי ד' (2009) אל הממשות. פרדס.

לסרי ד'. (2008) באיזה גודל רואה אותנו אלוהים – מחקר על הראיה. פרדס.

לסרי (2000) הארות לפילוסופיה של נוודים . אנסופיה

לסרי (1999) שאלת העוצמה. אנסופיה.

מיי ר (1985) גילוי ההוויה. הוצאת רשפים

פירסיג, ר"מ (1993). לילה. תרגום: יותם ראובני. ספריית מעריב.

פלאום, ש' (1948) רברידראנט טאגור. הוצאת שנטי. 

פלדנקרייז, מ' (1994) הגוף וההתנהגות הבוגרת,  מכון פלדנקרייז

פלווין ו' (2002) דור ה-P. תרגום: מיכאל שקודניקוב. הוצאת בבל.

קוק ראי"ה (2005) שמונה קבצים. בועז אופן

רוטנברג, מ' (2004) החיים כמדרש. ידיעות אחרונות. עורכים : שחר ארזי, מיכל פכלר, ברוך כהנא עמוד 488 

רמן ר' נ' (2002) ברכות סבי. תרגום ארנה פרייזר, מודן הוצאה לאור

רמן ר' נ' (1996) חוכמה משולחן המטבח. תרגום: נורית לוינסון. מודן הוצאה לאור.

שומאכר א' פ'. (1973) קטן זה יפה – מחקר כלכלי לאור ההנחה שלבני אדם יש חשיבות. תרגום אורה גרינגרד. מודן הוצאה לאור.

שפונהאואר א'. (1993) העולם כרצון וכדימוי. תרגום יוסף האובן. הוצאת ירון גל.

 

באנגלית

Bohm, D. (1980) Wholeness and the Implicate Order. Routledge

Bohm, D. (1996) On dialogue. Routledge

Gendlin, E.T. (1962). Experiencing and the creation of meaning. A philosophical and psychological approach to the subjective. New York: Free Press of Glencoe. Reprinted by Macmillan, 1970.

Gendlin, E.T. (1991). Thinking beyond patterns: body, language and situations. In B. den Ouden & M. Moen (Eds.), The presence of feeling in thought. pp. 25-151. New York: Peter Lang.

Gendlin, E.T. (1992). The primacy of the body, not the primacy of perception. Man and World, 25 (3-4), 341-353.

Gendlin, E.T. (1997). The responsive order: A new empiricism. Man and World, 30 (3), 383-411.

Shotter, J. (1998): The dialogical nature of our inner lives. Philosophical Explorations, 1, pp.185-200.

Shotter, J. (2001): From within our lives together: Wittgenstein, Bakhtin, and Voloshinov and the shift to a participatory stance in understanding understanding. In L. Holzman and J. Morss (Eds.) Postmodern Psychologies, Societal Practice and Political Life. New York; Routledge, pp.100-129.

Shotter, J. (2002). Conversational realities: Constructing life through language. London: Sage.

Shotter, J. (2003). Cartesian change, chiasmic change – the power of living expression. In Janus Head, Journal of Interdisciplinary Studies in Literature, Continental Philosophy, Phenomenological Psychology and the Arts, Spring 2003, 6(1), pp.6-29,

Shotter, J. (2004). The manufacture of personhood, and the institutionalization of mutual humiliation. Concepts and Transformations, 9(1), pp.1-38.

Shotter, J. (2005) Persons: points of condensation in a sea of living interactions. Paper for XI Plenary Session of the Pontifical Academy of Social Sciences, Rome, 7th-12th April, 2005: Conceptualization of the Human Person in the Social Sciences (postponed.(

Shotter, J. (2005b). The role of ‘withness’-thinking in ‘going on’ inside chiasmically-structured processes. Draft paper for keynote address at the first Organization Studies Summer Workshop: on Theorizing Process in Organizational Research, Santorini, June 12-13th, 2005

Shotter, J. (2007) ‘getting it’ – withness-thinking and the dialogical in practice. London.

Paul, T.(1957)  Dynamics of Faith (New York: Harper & Row, Publishers, 1957)

 

Seikkula, J. (2002). Monologue is the crisis: Dialogue becomes the aim of therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 28(3), 283-284.

Seikkula, J. (2003). Open dialogue integrates individual and systemic approaches in serious psychiatric cases. Smith College Studies in Social Work 73(2), 227-245.

Seikkula, J., Arnkil, T., & Eriksson, E. (2003). Postmodern society and social networks: Open and anticipation dialogues in network meetings. Family Process, 42(2), 185-204

 

 

כתיבת תגובה