לימודים

מבוא| תנועת הידידות – תלמוד נודד| קבוצות דיאלוג| סדנאות להורים| מבואה – קורס שנתי לחינוך דיאלוגי| בית ספר לפסיכותרפיה דיאלוגית אמונית| קורס מחנכים|

בחלק זה תמצאו פרטים על קורסים, סדנאות, מפגשי לימוד ואירועים אחרים היוצאים מבית מדרשה של האקדמיה הדיאלוגית. חלקם פעילים וניתן להצטרף אליהם, אחרים נפתחים על פי הביקוש, או כאשר מתארגנות קבוצות.

רשימת הקורסים בתשע"ט

נא להקיש על שם הקורס לקבלת פרטים נוספים ופרטי הרשמה

שם הקורס

היקף

יום בשבוע

מיקום

אומנות החיים שנתי – אחת לשבועיים רביעי חוף הכרמל
קורס מחנכים שנתי – אחת לשבועיים רביעי חוף הכרמל
תקשורת משחררת חמישה מפגשים אחת לשבוע, נובמבר שני כליל
תנועת הידידות שנתי – שמונה מפגשים חמישי-שישי כל הארץ

תאריכי המפגשים בתשע"ט לנרשמים

מספר מפגש אומנות החיים
ימי רביעי
קורס מחנכים
ימי רביעי
תקשורת משחררת תנועת הידידות חמישי-שישי
1 3.10 10.10 11.10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Share
סדנאות להורים:

 סדרות של חמישה עד עשרה מפגשים לפי נושאים ומלווים בשיעורים כתובים, סדנאות שנתיות סביב תיאורי מקרה, מפגשים והרצאות חד פעמיות.   

קבוצות דיאלוג:

קבוצות דיאלוג בהשראת הפיסיקאי בוהם – מעגלי מפגש ולימוד המטפחים את האיכות הנוכחת. לימוד המשלב טכסטים, וסוגיות חיים.

בית ספר לפסיכותרפיה דיאלוגית אמונית:

פסיכותרפיה דיאלוגית-אמונית היא תפיסת עולם ואורח חיים, המציעה מערך כלים מעשיים להתמודדות עם משברי חיים, תהליכי התפתחות, והבשלת חכמת חיים. הגישה צמחה מתוך הפילוסופיה הדיאלוגית (בובר, קרישנמורטי, בוהם, בחטין, לוינס, הרב קוק) וגישות אקזיסטנציאליות-הומאניות בפסיכותרפיה (מיי, טיליך, רוגרס, אוגדן, שותר, רוטנברג ואחרים). היא מדגישה את הזיקה הבין-אישית, כמו גם את חֵירות האדם וכוחו להפוך גורל לייעוד. מכוונת להיחלץ מן המכאניות של המחשבה, ומן הבדידות שזו מביאה עמה, ומעודדת לצאת אל מרחב הניסיון הממשי.

בתשע"ו נצא לדרך עם קורס "התייצבות – קורס מבוא בפסיכותרפיה דיאלוגית-אמונית"

קורס מחנכים:

קורס מחנכים פעל במשך שמונה שנים, ובתשע"ה התפצל לשני קורסים שונים:

מבואה לחינוך דיאלוגי.  קורס מבוא למחנכים.

ותנועת הידידות – תלמוד נודד. לא קשור בהכרח לחינוך.

שניהם שימרו את הפורמט של מפגשים חודשיים בני יומיים.

 

מבואה – קורס שנתי לחינוך דיאלוגי:

שנה מרוכזת של לימודי חינוך – נפגשים אחת לחודש לשני ימי למידה רצופים, כולל שינה, והרבה לימוד אינטרנטי בין לבין.

תנועת הידידות – תלמוד נודד:

אחת לחודש מתכנסת קבוצה של כ-20 אנשים מכל רחבי הארץ, כל פעם במקום אחר בטבע, ללימוד משותף הנוגע באופק רחב של נושאים הקשורים לחיים. במשך יומיים (חמישי שישי) של מפגש נוצרת חברותא חיה, קהילה זמנית בה לומדים, מתנסים, עוברים תהליכים, ומפלסים נתיבים ברמה האישית והכללית. הטבע, השהות הלא פורמאלית, האינטנסיביות המרוכזת של הלימוד, אקלים החירות, כולם תומכים בהזדקפותנו למלוא קומתנו האנושית. לא כדי להיות "משהו" ראוי יותר, אלא כדי להיטיב להיות מישהו – כל אחד מי שהוא, עם הברכה המיוחדת החתומה בנפשו.