מאמרים

מבוא | חינוך | למידה והוראה | מתמטיקה | הורות | שיעורים | ילדים ומבוגרים | אנסקולינג | בי"ס (ביקורת) | דיאלוג | פילוסופיה | אחר | מידות ואמונה | חירות |

בחלק זה תמצאו בעיקר מאמרים של דני לסרי (אבל לא רק) שנכתבו החל מ1995 חלקם הופיעו בשעתו גם באתר "מקום לחינוך אלטרנטיבי" שנסגר לפני מספר שנים. האתר ממשיך להתעדכן במאמרים חדשים כל הזמן ותוכלו לראות בסוף עמוד זה את המאמרים האחרונים שפורסמו. ניתן לחפש מאמר לפי מילה או לפי קטגוריה, רוב המאמרים נמצאים תחת מספר קטגוריות.

Share
חינוך:

חינוך אלטרנטיבי, סוגיות בחינוך, חירות וגבולות, אחריות אנשי צוות, מנהיגות מקומית, עיצוב סביבה פיסית, סדר יום, פוליטיקה של חינוך, רב גילאיות, ועוד.

למידה והוראה:

המלכוד הבסיסי של ההוראה, תהליכי למידה טבעיים, תמיכה, ליווי, מסגרות תומכות למידה, ועוד.

מתמטיקה:

בעיקר הוראת המתמטיקה, וכן ביקורת על הוראת המתמטיקה כפי שהיא מתקיימת כיום בבתי ספר.

הורות:

הורות שעושה מקום, אחריות ההורה ואחריות עודפת, סכסוכים בין ילדים למבוגרים, בין ילדים, הורות תמונה יפה, ענייני מנהיגות, מערכת יחסים לחיים, הגישה הלא פסיכולוגית, ועוד.

שיעורים:

פורמט של עמוד אחד מחולק לפסקאות ממוספרות, על מגוון נושאים. משמש ללימוד משותף בקבוצה, מדגם מתחדש מתוך כמאה שיעורים.

ילדים ומבוגרים:

עולם הילדות, המפגש עם עולם המבוגרים, יחסי כבוד, משבר האמון, תהליכי התבגרות, שערים בחיים, ועוד.

אנסקולינג:

חינוך ביתי, התרת הבית ספריות גם אצל בוגרים, מושגי יסוד, חינוך משפחתי, ביתי, לא פורמאל

בי"ס (ביקורת):

חרושת הנורמליות, המידור, מבחנים, מבחני בגרות, המיסוד, התכלית הסמויה והגלויה, תהליכי השתנות והיתקעות, הפיכת המישהו למשהו, ועוד…

דיאלוג:

על ההבדל בין דיאלוג לוויכוח, האיכות הדיאלוגית, המרחב הדיאלוגי, כלים, תהליכים, תיאוריה.

פילוסופיה:

בעיקר ברוח הפילוסופיה הנוודית, על הדמיון, האיכות, החירות, המוסר, חקירות, שאלת האמונה, המדע, התוהו והסדר.

אחר:

ודברים אחרים

מידות ואמונה:

מאמרים שעוסקים בשאלת האמונה והמידות

חירות:

מאמרים הקשורים לשאלת החירות הן במובנה הפילוסופי והן במובנה הממשי היומיומי – האפשורת להגיע לחירות.

חדש במאמרים:

חינוך מחתרתי | סרטים לצפיה בנושא אנסקולינג | חינוך בעד האדם | נצא לקבל את פניהם | קופילפט | להיפרד מן התלמידות |