אקדמיה דיאלוגית לבני נוער

חזרה למפעלים| תוכנית ליבה| שערים פתוחים אל החיים| מכתב לבני נוער| השער האחרון| בחינות בגרות – מאמר מורחב| אקדמיה דיאלוגית לבני נוער – סיפור מקרה| אקדמיה דיאלוגית לבני נוער – תקציר| אקדמיה דיאלוגית – קווי יסוד לגישת מרחב שפה של צמיחה| אקדמיה דיאלוגית – לקראת תנועה (הצעה להקמת תנועת נוער ברוח האקדמיה הדיאלוגית)| המצב היום|

אקדמיה דיאלוגית לבני נוער – תקציר

מסגרת חינוכית אלטרנטיבית לבני נוער בגילאי 15-18. תשובה לבני נוער אשר לא רוצים להשתלב בבתי ספר תיכונים רגילים. (חוסר עניין ומשמעות, עודף פורמאליות, ניכור, אלימות סמויה וגלויה, לימוד שטחי, ושאר חוליים המאפיינים את רוב בתי הספר). ובמקביל רוצים להיות חלק מקבוצה של בני גילם המחפשים חווית לימוד שלמה, רלוונטית, אנושית, נטולת אילוצי בחינת בגרות, ופנויה לחיי קהילה ותהליכים בין-אישיים.
אף שהמקום מיועד לבני נוער שבחרו לא ללמוד בבתי ספר רגילים, (למשל ילדי חינוך-ביתי) המסגרת מאפשרת, בשל מתכונתה המיוחדת, גם לבני נוער הלומדים בתיכונים רגילים להשתלב בה כתוספת מעשירה ומאתגרת.
מסגרת המתייחסת לבני הנוער כמבוגרים צעירים בתחילת דרכם, מבקשת להדריך אותם בצעדיהם הראשונים בחיים, ובהתאם רואה את העולם כולו כבית ספר שאפשר לנווט בתוכו ולבנות בו תוכנית לימודים אישית.
מבוסס על יומיים שלושה מרוכזים ופעילות אוטונומיות בשאר הימים כשוליות, למידה במסגרות אוניברסיטאיות או אחרות. האקדמיה הדיאלוגית לבני נוער פעלה במשך שלוש שנים והשנה נמצאת בחופשה לקראת התארגנות מחדש.

Share

כתיבת תגובה

צריך להכנס למערכת בשביל להשאיר תגובה.