מאמרים

מבוא | חינוך | למידה והוראה | מתמטיקה | הורות | שיעורים | ילדים ומבוגרים | אנסקולינג | בי"ס (ביקורת) | דיאלוג | פילוסופיה | אחר | מידות ואמונה | חירות |

משוחחות על הריון ולידה

מאת:

בעשרות השנים האחרונות נכסה לעצמה המערכת הרפואית את ההריון והלידה. ההתיחסות לשלבי חיים אלה כאל אירועים רפואיים מפקיעה מהאשה את האחריות על עצמה ועל תינוקה, על האופן בו היא רוצה לטפל בעצמה ובתינוקה בעת ההריון, על הדרך בה היא רוצה ללדת ועל המרחב בו היא רוצה לקבל את תינוקה לעולם.

בד בבד עם נישול האשה מזכות הבחירה (מטעם מטרות נעלות וטובות – חייה וחיי תינוקה) אבד ועדיין ממשיך ללכת לאיבוד ידע רב שבעבר עבר מדור לדור, מאשה לרעותה מאם לבת. זהו אינו ידע רפואי אשר נשען על מכשירים ומדידות או על סטטיסטיקה כזו או אחרת. זהו ידע הנשען על נסיון חיים, התבוננות, סבלנות וענווה. זהו לא ידע מכאני אלא ידע דיאלוגי במהותו – הוא נשען על נסיון העבר אבל גם על  אירועי ההווה; נותן מקום למדע אבל מכבד גם את התחושות העולות מהגוף, את המידע אשר מתקבל מהחושים; זהו ידע אשר בכל רגע משאיר מקום רחב גם ללא נודע.

במפגשים אנחנו מבקשות לאסוף מחדש את הידע הזה, להחיותו ולהתאימו לימים האלה כדי שנשים יוכלו לבחור ולהשפיע על מהלך ההריון והלידה – אירועים שנודעת להם משמעות גדולה בחיי היחיד ובחיי החברה כולה.

המפגשים נערכים אחת לחודש.

חלק ראשון – נושא שנקבע ומפורסם מראש.

חלק שני – שיחה בנושא אישי, לא מתוכנן מראש, שמעלה אחת המשתתפות.

מנחות:

שרהלה שפס-וינקלר, אמא לשלושה, מיילדת בית

אורנה שפרון, אמא לשבעה, מנחת קבוצות

Share

כתיבת תגובה

צריך להכנס למערכת בשביל להשאיר תגובה.