admin

המאמרים של admin באקדמיה הדיאלוגית:

  • ארבעים שיעורים בחינוך אלטרנטיבי, 15 יול 2010 תחת קטגוריות ספרים בתהליכי הוצאה
  • מסה על הזוגיות, 15 יול 2010 תחת קטגוריות ספרים בתהליכי הוצאה
  • בדרך לבגרות דיאלוגית – גידול ילדים כאילו היו בני אדם, 15 יול 2010 תחת קטגוריות ספרים בתהליכי הוצאה
  • על האיסור להגיד לאדם מי הוא, 15 יול 2010 תחת קטגוריות ספרים בתהליכי הוצאה
  • חמישה ימים על שפת האמת, 15 יול 2010 תחת קטגוריות ספרים בתהליכי הוצאה
  • מסע אל הלא נודע, 08 יול 2010 תחת קטגוריות ספרים שאזלו
  • אל הממשות, 08 יול 2010 תחת קטגוריות ספרים שראו אור
  • על סדר היום מס' 1, 07 יול 2010 תחת קטגוריות על סדר היום
  • מתוך "הלכות דעות ומלחמת דעות" של א. ד. גורדון, 05 יול 2010 תחת קטגוריות דיאלוג,פילוסופיה
  • עץ האלון – שלוש שיחות על אמונה, 01 יול 2010 תחת קטגוריות ספרים מקוונים