מאמרים

1.מספר הנחיות לדיאלוג (לקבוצת דיאלוג ובכלל) – דני לסרי
קבוצת דיאלוג היא על הקשבה. יש קסם בהקשבה, היא סוג של הרפיה המחליפה את המאמץ של ה"צריך" בתנועה הקולחת של היש. היא לא נאחזת, היא מתמסרת. יותר משזה משהו שעושים זה מקום שנמצאים בו – חלקת ארץ נפשית של עדינות. להמשך...

2. קבוצה לומדת – דני לסרי
קבוצה נפגשת וכמו מעצמה ובעל כורחה מתחילה עבודת אלילים. ללא שאף אחד התכוון לכך, מתחילים להיווצר זרמים, נטיות, כוחות מושכים ומעצבים. דקים אבל בעלי השפעה. ומתחילים להכתיב, להיות חזקים יותר, מן האופן האחר, היצירתי, האישי, החופשי. תבניות של דפוסים מתחילות מיד להשתלט. הרבה מזה קשור בחוסר האמונה של אדם בעצמו, בכוחו לשמור על חירותו ולהביא טוב. זה סוג של ייאוש. להמשך...

3. על מושג ה"אוורור" – חקירה מבררת – דני לסרי
תהליך האוורור כשמו כן הוא, הוא נועד להכניס חללי נשימה אל תוך מקומות תקועים, נושאים עצורים, נסיבות של תקיעות. להתיר, לשחרר, לאוורר את מעגלי האחיזות התקועות. להחזיר את הדברים הביתה למקום נושם ונוכח – מקום של חופש ואינטימיות. להמשך...

4. שני שיעורים על חברתיות – דני לסרי
אני רוצה להצביע ולסמן את ה"חברתיות/ציבוריות" המצויה כאחת מנקודות החולשה של התרבות המודרנית. הרבה קשיים מתנקזים ומתחילים מנקודה זו שבה איננו יודעים לייצר חברתיות בריאה. בכלל זה אני רואה שמרבית החוסים במוסדות נפשיים, נמצאים שם בגלל נקודה זו, לא בגלל עצמם. וכן גם קשיים רבים אחרים בכל רמות הפרט והחברה. וכמובן לבית הספר יד בדבר. להמשך...

5. לדרוש מציאות – דני לסרי
הביטו בילד ששולח יד ללטף את הכלב. אפשר "לקרוא" בתוך תנועת היד שלו, האם זו יד מפחדת או מברכת, מכירה או מגששת, חדשה או וותיקה. כל אלה הם לא רק תכונות פנימיות של הילד, הן איכויות של התנועה עצמה: הבעתה, התכוונותה, גישתה. היד הנשלחת מלאה בזיקה. להמשך...

6. על בחינות הבגרות – דני לסרי
פגשתי מעט מאוד אנשים שרצו או יכלו להצדיק את קיומם של בחינות הבגרות. על פי רוב אנשים מרימים כתפיים בחוסר אונים: "זה מטופש, אבל צריך..."
אך מי קבע שצריך ולאיזה צורך? להמשך...

7. דיאלוג – נקודות למחשבה – דני לסרי הקשבה, השהייה, ריבוי פנים, אחריות אישית בבניית משמעות, חוכמה שיתופית, תשובה במקום תגובה, הכל רלוונטי, דיאלוג מול וויכוח.

8. מתוך "הלכות דעות ומלחמת דעות" של א. ד. גורדון
זוהי אחת הטעויות היסודיות של המחשבה האנושית שאין בני אדם, ואפילו הוגי דעות נותנים לב לעמוד עליהן. דעה על חזיונות החיים והעולם מבחינת יחסו הנפשי של האדם אל החיים והעולם בכללם ובכל פרטיהם, מאותה הבחינה שאדם תופס את החיים והעולם תפיסת חיים, תפיסה שלפני ההכרה, מודדים באותה המידה שמודדים ידיעה על חזיונות החיים והעולם, הנקנה על ידי ההכרה. ...להמשך