לימודים

מבוא| תנועת הידידות – תלמוד נודד| קבוצות דיאלוג| סדנאות להורים| מבואה – קורס שנתי לחינוך דיאלוגי| בית ספר לפסיכותרפיה דיאלוגית אמונית| קורס מחנכים|

קורס מחנכים

קורס מחנכים פעל במשך שמונה שנים, ובתשע"ה התפצל לשני קורסים שונים:

מבואה לחינוך דיאלוגי.  קורס מבוא למחנכים.

ותנועת הידידות – תלמוד נודד. לא קשור בהכרח לחינוך.

שניהם שימרו את הפורמט של מפגשים חודשיים בני יומיים.

 

Share
  • הזמנה לקורס לתשע"א
  • הזמנה לקורס מחנכים תשע"ב
  • הזמנה לקורס מחנכים תשע"ג
  • מחזור ראשון – מפגשים שהיו
  • מפגשים שהיו – מחזור שלישי
  • מפגשים שהיו במחזור רביעי
  • מפגשים שהיו במחזור שני
  • תהליך ההרשמה לתשע"א ושכר לימוד