אקדמיה דיאלוגית רב-תחומית

חזרה למפעלים| תקציר| קבוצות לימוד דיאלוגית – מקום ללימודי חינוך| מספר עקרונות בהנחיית קבוצה דיאלוגית| מאפיינים של האיכות הדיאלוגית בקבוצת דיאלוג| לקראת אקדמיה דיאלוגית| ההצעה השלמה להקמת אקדמיה רבת תחומית|

מספר עקרונות בהנחיית קבוצה דיאלוגית

 

 

 1. קבוצת דיאלוג: קבוצת לימוד בהשראת קבוצות הדיאלוג של הפיסיקאי דיויד בוהם. שונה מחד מקבוצות דעת (דגש על הידע והצדק), ומאידך מקבוצות של דינמיקה קבוצתית (דגש על האדם הרגש ויחסים חברתיים). צופה ונצפה בתהליך אחד – עולם של דיבור (מוסר).
 2. אקלים תומך חכמה: קבוצת הדיאלוג מיועדת ליצור סביבת לימוד לא דעתנית, אקלים המאפשר לחכמה להיות חלק ממפעל יוצר של קבוצת אנשים.
 3. השהייה: בתור דוגמא לסוג התהליכים שקורים בקבוצת דיאלוג אפשר לקחת את "ההשהיה". כחלק מעמדת המפתח של המשתתף: לא תגובה אבל גם לא דיכוי.
 4. proprioception: דוגמא אחרת לתהליכים המעורבים בקבוצת דיאלוג קשור בהקשבה לתחושות הפנימיות של הגוף, בכלל זה אופן התהוות המחשבות ו"תחושה מורגשת" (גנדלין).
 5. למידה כאבולוציה: כמו תהליכי למידה הקורים ביחיד גם כאן הלמידה מגיחה כהתפתחות אבולוציונית ופועלת על פי חוקים השונים ממבנה דעת כלשהו. אקלים שמאפשר תהליכים אלה.
 6. שינוי דפוסים: הדבר מאפשר למידה מחוץ לתבניות של הידוע מכבר. אין זה רק מילוי של דפוסים בחומר חדש (מה שבסופו של דבר בעיקר מקבע אותם) אלא טרנספורמציה של הדפוסים. זה קורה מעצמו ולא דווקא בקבוצת דיאלוג. כאן התהליך ערני ונתמך.
 7. שער מציאות: במובן הזה קבוצת לימוד דיאלוגית היא בו זמנית גם קבוצה חוקרת המפלסת נתיבים חדשים במציאות, פותחת שער למשתתפים בה וגם בכלל המציאות – מייצרת לא רק דעת חדשה אלא גם שפה חדשה שרבים נהנים ממנה.
 8. נוכחות אישית: תהליכי לימוד בקבוצה דיאלוגית מערבים את האישי עם הלא אישי את הצופה עם הנצפה, וכן ממדים שונים של הלומד כחלק בלתי נפרד מן הלמידה. אישי-לא-פורנוגרפי.
 9. הלא נודע: במרכז הלימוד נמצאת השאלה. ניווט אחרי החלקים האפלים, חיפוש אחרי מפגש יותר מאשר אחר בטחון.
 10. אחריות הלומד: מה שמאפשר אקלים כזה קשור בין היתר בהתכוונות שעמה בה כל יחיד: האופן בו הוא מבין את אחריותו ללימוד שלו, הסכמתו להיות כתובת, ומספר מיומנויות תקשורת והבנות מפתח: ערנות עצמית, השהייה, ריבוי פנים, אישי לא רגשני, הקשבה, ועוד, כולם חלק מלימוד שיתרחש בקבוצה ההנחיה.
 11. 11.   מעגל לימוד שיתופי: דעתו של המומחה היא עוד חמור גלם בתהליך הלמידה שהלומד הוא האחראי שלה. הלומד הוא לא פרויקט של המורה. הוא בן שיח.  

 אתרים שיש בהם עניין:

אתר על הדיאלוג של דיויד בוהם: http://www.david-bohm.net/dialogue/

אתר האקדמיה הדיאלוגית: http://www.dialogit.org

                                                                                                         

Share

כתיבת תגובה

צריך להכנס למערכת בשביל להשאיר תגובה.